Choroby psychiczne

Najbardziej niesamowitym stworzeniem na świecie jest człowiek. Nie ma bardziej rozwiniętego organizmu. Nasz mózg posiada miliardy synaps przekazujących impulsy nerwowe. Jesteśmy jedynymi stworzeniami, które potrafią myśleć tak sprawnie i funkcjonalnie. Jednakże jak to zwykle bywa jak coś jest za wspinaczka kraków dobrze rozwinięte to muszą być jakieś konsekwencje. Typową konsekwencją w naszym przypadku są zaburzenia psychiczne. Mogą one być spowodowane genami, zmianami w chromosomach lub „przegrzaniem”. Poprzez sformułowanie „przegrzanie” można zrozumieć znalezienie się w sytuacji trudnej, z którą nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.
Przykładowo po aborcji z poczucia winy osoba może zachorować na schizofrenię, albo osoba wychowująca się w rodzinie alkoholików przyjmująca rolę „ofiary” zapada na nerwicę a nawet depresję. Istnieją różne choroby psychiczne, niektóre z nich da się wyleczyć, inne są niewyleczalne. Należy pamiętać, że w rzeczywistości nigdy w pełni nie da się wyleczyć z tych chorób.
Można, co najwyżej zminimalizować ich wpływ na nas.