Psychoterapia

Każdy z nas miewa w życiu trudne chwile, które napawają go bezradnością lub bezsensem. Pytanie brzmi, co zrobić, kiedy nie jesteśmy już w stanie sami sobie pomóc? Odpowiedź, choć prosta może niektórym się nie spodobać. Należy pójść i poprosić o pomoc. Ale gdzie należy udać się po pomoc? Należy udać się do psychoterapeuty. Terapia jest to zbiór metod leczących wady psychiczne w stylu depresji, nerwicy, lub zaburzeń osobowości. Istnieje kilka form psychoterapii, np. psychodrama. Jest to ciekawy rodzaj terapii, ponieważ polega on na odgrywaniu scen z rolety Białystok dramatu lub tragedii. Po każdym przedstawieniu następuje wymiana spostrzeżeń na temat emocji aktorów. Wyróżnia się też psychoterapię behawioralno-poznawczą, psychoterapię psychodynamiczną oraz podejście systemowe.
Podczas leczenia korzysta się też z desensytyzacji, ćwiczeń pantomimicznych, pracy z własnym ciałem. Jaka jest różnica między pomocą psychospołeczną a psychoterapią? Pomoc społeczna, czyli pomaganie osobom, u których nie zostały stwierdzone choroby psychiczne, które po prostu potrzebują wsparcia. Psychoterapia zaś skupia się głównie na osobach chorych, ale pomaga też osobom, które nie potrafią panować nad emocjami czy też z niską samooceną.