Psychoanaliza Freuda

W okresie dwudziestolecia międzywojennego niejaki Freud stworzył pojęcie psychoanalizy. Jak wielu przed nim, chciał wiedzieć jak funkcjonuje psychika człowieka. Dlaczego każdy człowiek ma wykształconą własną niepowtarzalną osobowość, a także, jaki wpływ na człowieka ma otaczająca go kultura. Szafy, garderoby warszawa Ostatecznie stwierdził, iż na świadomość człowieka duży wpływ ma jego dzieciństwo oraz wieczna walka między pierwotnymi odruchami takimi jak popęd seksualny (libido), popęd śmierci a zachowaniem narzuconym przez kulturę. Jako jeden z pierwszych podzielił naszą psychikę Praca magisterska na trzy sfery, id (podświadomość), czyli nieświadome pierwotne popędy, ego ( świadome działanie) oraz superego zajmujące się kontrolowaniem ego poprzez nałożone normy społeczne.
Psychoanaliza Freuda dzieli się na trzy podstawowe aspekty, czyli na: teorie dotyczącą rozwoju dziecka, teorie dotyczące funkcjonowania umysłu oraz metody leczenia chorób psychicznych. Jeśli chodzi o metody leczenia to skupia się na leczeniu nerwic metodą interpretacji reakcji, marzeń sennych, oraz swobodnych skojarzeń pacjenta.

Zobacz stronę autora: wiadomości Trójmiasto