Zasadnicze elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego

Na wstępie – parę słów o zasadniczych elementach budowy ośrodkowego układu nerwowego. Układ ten składa się ze znajdujących się wewnątrz czaszki – mózgu, móżdżku i rdzenia przedłużonego oraz – zamkniętego w kanale kręgowym – rdzenia kręgowego. Wewnątrz czaszkowa część układu nosi wspólną nazwę mózgowia. Całe mózgowie dzieli się na przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. W przodomózgowiu wyróżniamy kresomózgowie i międzymózgowie. Do kresomózgowia należą dwie symetryczne półkule mózgowe (prawa i lewa), na ich powierzchni znajduje się kora .mózgowa, a głębiej jądra podstawy (ciało prążkowane i jądro migdałowate).

Każda z półkul dzieli się na płaty: czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny. Niektóre starsze części kreso- mózgowia, mianowicie zawój hipokampa, węchomózgowie i jądro migdałowate wydziela się pod wspólną nazwą rąbka mózgowego czyli układu limbicznego.

Podobne wpisy