Przerwanie nałogu

Przerwanie omawianego nałogu jest zawsze możliwe, chociaż zwykle dość trudne. Nie można jednak nagle odstawić leku, jeżeli stosowano go długo i w dość wysokich dawkach, gdyż mogą się wtedy pojawić napady drgawkowe lub ciężkie zaburzenia psychiczne (stan majaczeniowy, na który składa się m. in. niepokój, omamy, zaburzenia orientacji w otoczeniu). U osób używających i nadużywających leków ataraktycznych istnieje dość duże niebezpieczeństwo przedawkowania, czasem nawet prowadzącego do tragicznych skutków. Takie sarno niebezpieczeństwo występuje zresztą na przykład w związku z używaniem środków nasennych. Jeżeli lek tej ostatniej czy poprzedniej grupy nie daje pożądanego rezultatu (ustąpienie lęku, zasypianie), pacjent niekiedy powtarza dawkę. Jeżeli i to nie wystarcza – powtarza jeszcze raz, ewentualnie zażywa już większą ilość tabletek. W tej sytuacji mogą wystąpić zaburzenia przytomności, prowadzące następnie do różnych działań niekontrolowanych. Między innymi zdarza się, że pacjenci w tym stanie, biorą na przykład na raz cały posiadany zapas leku, co prowadzi do bardzo ciężkich zatruć.

Jeszcze raz powtarzamy, że leki ataraktyczne mają wartość, jeżeli stosuje się je w odpowiednich jednostkach chorobowych. Jeżeli natomiast stosuje się je bez odpowiednich wskazań lekarskich i prawidłowej kontroli – stają się nie lekiem już, lecz używką, równie groźną, jak alkohol i środki narkotyczne. Leki te mają więc w psychiatrii podwójne znaczenie: albo służą jej jako cenne środki działania, albo też prowadzą do farmakomanii, która z kolei wymaga leczenia.

Podobne wpisy