Metoda badania odruchów warunkowych

Stosowana do oceny wartości leków psychotropowych i istotna dla zrozumienia mechanizmów ich działania jest metoda badania odruchów warunkowych, a więc – złożonych reakcji ustroju, wytwarzanych w tym przypadku sztucznie, w warunkach laboratoryjnych. Dla przypomnienia: odruch jest to określona reakcja organizmu na określony bodziec, zachodząca przy udziale ‚układu nerwowego. Odruch bezwarunkowy – reakcja, występująca zawsze, bez żadnych warunków wstępnych. Odruchem bezwarunkowym będzie więc u zwierzęcia doświadczalnego cofnięcie łapy podrażnionej prądem elektrycznym lub ukłutej igłą (odruch obronny), wydzielanie śliny po podaniu pokarmu (odruch pokarmowy) i wiele innych, jak na przykład zwężanie się źrenicy pod wpływem światła, lub odruchy, wywoływane podczas badania neurologicznego, na przykład odruch kolanowy czyli rzepkowy (gwałtowne wyprostowanie nogi w stawie kolanowym po uderzeniu w okolicę podrzepkową). Są to wszystko odruchy bezwarunkowe, dość proste, to znaczy odbywające się przy udziale względnie niewielkich odcinków układu nerwowego, czyli oparte na krótkim łuku odruchowym, występujące „bezwarunkowo”, czyli zawsze – oczywiście, o ile zachowana jest ciągłość anatomiczna łuku odruchowego i sprawność czynnościowa jego elementów.

Podobne wpisy