Działanie leku barbiturowego

Działanie leku barbiturowego polega na usuwaniu „wyższego hamowania”, pozwalając na ujawnienie treści głębszych, według psychoanalizy – tłumionych przez świadomą kontrolę ego. Podobnym działaniem charakteryzują się stosowane czasami w analogicznych celach terapeutycznych, środki pobudzające grupy amfetaminy. Środki psychodysleptyczne o wiele wyraźniej zaburzają normalne funkcjonowanie osobowości. Powodowane przez lizergid barwne przeżycia iluzyjno-omamowe, połączone z poczuciem dziwności, często – cudowności, mają stanowić głęboki wstrząs dla psychiki, ułatwiający jej późniejszą terapeutyczną „rekonstrukcję”. Według niektórych psychoanalityków mielibyśmy tu do czynienia z głębokim przekształceniem psychiki, związanym z całkowitym zniesieniem kontroli ze .strony ego i ujawnieniem się mechanizmów, odpowiadających jej najgłębszym warstwom.

Wspomniana metoda terapii ma swoich zwolenników i przeciwników jej wartość jest raczej dyskusyjna. Zwolenników jest coraz mniej. Poza samymi wynikami terapii dyskutuje się i inne kwestie. Metoda ta może być niebezpieczna. .Zdarza się to wtedy, gdy pacjent, zetknąwszy się z lizergidem w trakcie kuracji, zaczyna następnie sam stosować ten środek. Nie jest to wprawdzie narkomania prawdziwa, ale skutki takiej procedury ‚bywają istotnie niebezpieczne. Wrócimy do tego zagadnienia w następnym rozdziale.

Podobne wpisy