Ciało prążkowane

Ciało prążkowane i niektóre związane z nim struktury nerwowe wpływają na regulację napięcia mięśniowego i zachowanie postawy ciała. Te odcinki układu nerwowego nazywa się układem pozapiramidowym, dla odróżnienia od układu piramidowego, zależnego od wspomnianych poprzednio struktur ruchowych znajdujących się w korze. Wzgórze i podwzgórze stanowią pośrednią stację przekaźnikową dla bodźców czuciowych przekazywanych do kory przez narządy zmysłów. Tu też znajdują się struktury regulujące reakcje pokarmowe (tzw. ośrodki głodu i pragnienia) oraz takie reakcje, jak atak i ucieczka. Te ostatnie, niemal nie występują u człowieka bez udziału i kontroli kory, jednak funkcje podwzgórza również są istotne dla podstawowych tendencji w tym zakresie i prawdopodobnie decydują o istotnym tonie przeżywania wzruszeń strachu, gniewu itp.

Dalszy szczegółowy opis czynności ośrodkowego układu nerwowego nie jest w tej chwili potrzebny, należy jeszcze krótko wspomnieć o tworze siatkowatym. Ta struktura nerwowa stanowi prawdopodobnie rodzaj sita czy filtru dla bodźców płynących z obwodu do wyższych odcinków układu nerwowego. (Poprzez regulację ilości i siły przepuszczanych bodźców, twór siatkowaty wywiera pewien wpływ na sen, czuwanie, ogólny napęd ruchowy i funkcje postrzegania.

Należy jeszcze wspomnieć, że w mózgowiu występują neurony należące do adrenergicznych, (wrażliwych na adrenalinę, sympatycznych) i cholinergicznych (wrażliwych na acetylocholinę, parasympatycznych) elementów układu nerwowego. Przytoczymy teraz krótki przegląd badań, obrazujących efekty działania chloropromazyny i zbliżonych leków tneuroleptycznych oraz wskazujących na ewentualne mechanizmy leczniczego działania tych środków. Zaczniemy od metod fizjologicznych globalnych, czyli badających całościowe reakcje ustroju, wspomnimy też o pewnych metodach psychologicznych, umożliwiających badanie analogicznych zagadnień. później przejdziemy do metod subtelniej szych, naświetlających węższe aspekty biochemiczne lub biofizyczne funkcji układu nerwowego.

Podobne wpisy