Chloropromazyna

Chloropromazyna okazała się bardzo pomocna w leczeniu wielu przypadków schizofrenii poza wymienionymi już „przewagami” nad insuliną należy dodać jeszcze jedną,, również istotną: nowy lek okazał się skuteczny w wyraźnie większym odsetku przypadków ‚niż insulina lub wstrząsy elektryczne. Lekarze psychiatrzy mieli więc teraz w ręku metodę leczniczą lepszą od wszystkich dotychczasowych. Oczywiście zaczęto ją stosować także w niektórych innych przypadkach zaburzeń psychicznych.

Szeroki zakres jej stosowania uległ po wstępnych próbach pewnemu zawężeniu. Chloroptamazyna okazała się skuteczna także w wielu przypadkach nieschizofremdcznych zespołów urojeniowych i w licznych przypadkach podniecenia, z tym jednak, że tu działanie było właściwie tylko objawowe. Niezłe wyniki uzyskiwano także w niektórych zespołach zaburzeń przytomności. ‚W nerwicach efekt stosowania chloropromazyny ograniczał ,się do zła-godzenia niepokoju i lęku. Natomiast zupełnym fiaskiem skończyły się próby leczenia szeregu innych przypadków zaburzeń psychicznych, gdzie chloropromazyna okazała’ się zupełnie nieskuteczna, a niekiedy wręcz szkodliwa – np. w wielu przypadkach depresji. Wpływa ona wprawdzie łagodząco na stany niepokoju i lęku, które występują często w zespole depresyjnym, jednak nie powoduje ustępowania najbardziej istotnego objawu depresji – przygnębienia, czyli obniżenia nastroju. Przeciwnie, przyczynia się zwykle do nasilenia, pogłębienia przeżywania smutku, pesymistycznej oceny sytuacji aktualnej i przyszłości – charakterystycznych dla depresji. Objawy depresji mogą się nawet pojawić podczas leczenia chloropromazyną w tych przypadkach, w których poprzednio depresji nie było.

Trzeba więc było ograniczyć zakres stosowania chloropromazyny do schizofrenii i określonych, wymienionych przed chwilą zespołów, w których lek rzeczywiście bywał skuteczny. Podsumujemy teraz krótko to, co powiedzieliśmy o chloropromazynie, jako o pierwszym przedstawicielu grupy środków neuroleptycznych:

1. Chloropromazyna jest lekiem całkowicie nowym, wykazującym działanie zupełnie inne niż lelki stosowane poprzednio.”

2. Charakteryzuje ją wybitne działanie uspokajające, natomiast zasadniczo nie powoduje ona senności ani zahamowania procesów myślowych, jak to czynią dawne leki uspokajające.

3. Chloropromazyna działa wyraźnie leczniczo na wiele zespołów psychotycznych (czyli zespołów ciężkich zaburzeń psychicznych występujących w psychozach), a zwłaszcza – na zespoły urojeniowe i omamowe.

4. Działa też łagodząco na niepokój i lęk, występujący zarówno w psychozach, jak i w innych zaburzeniach psychicznych.

Podobne wpisy