Cechy osobowości a zależność lekowa

Mówi się niekiedy, że do powstania zależności lekowej (farmkioimanii) mogą usposabiać określone cechy osobowości. Człowiek o słabszych dążeniach, chwiejny, nieustalony, łatwo załamujący ,się, źle znoszący trudniejsze sytuacje ‚i niepowodzenia życiowe niewątpliwie łatwiej może skorzystać z takiej „podpory” życiowej, jaką mogą stanowić leki zapewniające spokój, w pewnym sensie zmniejszające poczucie obowiązków wobec siebie i otoczenia, a więc ułatwiające -życie. Ale sprawa nie kończy się na tym, ponieważ mogą oddziałać inne okoliczności. Na przykład można się zetknąć z tymi lekami z okazji konieczności używania ich w trakcie choroby potrzeba ich używania może ustać, a przyzwyczajenie może się już wytworzyć. Powstanie przyzwyczajenia ułatwia między ‚innymi – sugestywność osobnika. .Skoro człowiek przekona się, że po tych dekach czuje się dobrze, nie zastanawia się, jakby sobie radził bez niech, nie zwraca uwagi .na ewentualne przykre skutki przyzwyczajenia, po prostu bierze leki dalej.

Podobne wpisy