Teorie spoza medycyny

28 czerwca 2016 admin 0

Pewien asumpt do szerokiego używania leków ataraktycznych stanowią, niestety, niektóre teorie, szeroko znane w medycynie, a obecnie dość .popularne i poza medycyną. Należy tiu zwłaszcza […]

Fizykoterapia

8 czerwca 2016 admin 0

Bardzo szeroko stosowano w psychiatrii fizykoterapię, a więc kąpiele i natryski, zimne i gorące, w nowszych czasach także elektryzację w ‚rozmaitych postaciach. Z innych istotnych […]

Chloroprotyksen

28 maja 2016 admin 0

Istnieje natomiast grupa leków, które należą raczej do antydepresyjnych, a jednocześnie – wykazują pewne właściwości neuroleptyczne. Na wymienienie zasługuje zwłaszcza chloroprotyksen, związek trój-pierścieniowy, ale różniący […]

Stosowanie środków dysleptycznych

28 kwietnia 2016 admin 0

Na koniec omówimy stosowanie środków dysleptycznych, czyli zagadnienie wywoływania psychoz eksperymentalnych, modelowych. Jedną ze względnie prostych metod badania uspokajającego działania leków neuroleptycznych jest analiza wpływu […]

Leki neuroleptyczne

25 kwietnia 2016 admin 0

Po omówieniu niektórych zagadnień psychofarmakologii, istotnych dla kontroli środków wprowadzanych do lecznictwa oraz naświetlających mechanizmy ich działania, wróćmy do charakterystyki leków neuroleptycznych – grupy o […]

Metoda badania odruchów warunkowych

21 kwietnia 2016 admin 0

Stosowana do oceny wartości leków psychotropowych i istotna dla zrozumienia mechanizmów ich działania jest metoda badania odruchów warunkowych, a więc – złożonych reakcji ustroju, wytwarzanych […]

Farmakomania mieszana

16 kwietnia 2016 admin 0

Farmakomania mieszana, o której mowa, zaczyna się albo od używania środków uspokajających, albo – rzadziej – pobudzających. Gdy pierwotnie stosowane środki zaczynają zbytnio przeszkadzać (nadmierna […]

Cechy osobowości a zależność lekowa

5 kwietnia 2016 admin 0

Mówi się niekiedy, że do powstania zależności lekowej (farmkioimanii) mogą usposabiać określone cechy osobowości. Człowiek o słabszych dążeniach, chwiejny, nieustalony, łatwo załamujący ,się, źle znoszący […]

Odruch warunkowy

25 marca 2016 admin 0

Odruch warunkowy jest bardziej złożony, powstaje w normalnym rozwoju zwierzęcia czy człowieka (odruch warunkowy naturalny) lub wytwarza się go dla celów eksperymentalnych (odruch warunkowy sztuczny). […]