Badania środków neuroleptycznych

Do badania środków neuroleptycznych (określenia ich siły działania) używa się często pomiaru ruchliwości zwierzęcia doświadczalnego. Umieszcza się na przykład szczura w klatce, która ma zainstalowany licznik rejestrujący przejście zwierzęcia przez określony pas podłogi. Liczba przejść przez ten pas w ciągu określonej jednostki czasu jest miarą nasilenia ruchliwości, .która wyraźnie spada pod wpływem neuroleptyków.

Sprawdzianem działania wielu neuroleptyków jest hamowanie apomorfinowych odruchów wymiotnych, o których będzie jeszcze mowa w tym rozdziale. Ssaki roślinożerne nie mają odruchów wymiotnych, po apomorfinie występuje u nich niepokój, „obwąchiwanie” przechodzące następnie w ruchy żucia. Nasilenie tych reakcji ocenia się za pomocą filmu i film „szybki”, kilkaset zdjęć na sekundę) lub rejestracji na taśmie magnetofonowej odgłosów tarcia zębów o siebie.

Podobne wpisy