Badania nad mechanizmami działania Inhibitorów MAO

Nieco światła na inne elementy patogenezy depresji rzucają badania nad mechanizmami działania Inhibitorów MAO i innych leków tymoleptycznych. W cięższych postaciach depresji stwierdza się podwyższone wydzielanie jednej z amin pobudzających, noradrenaliny oraz niektórych produktów rozpadu tej grupy amin. Nie jest jasne, jak to stwierdzenie łączyć z poziomem noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym. W każdym razie badania nad wpływem leków rzucają pewne światło na tę sprawę. Wiadomo mianowicie, że rezerpina, która przyczynia się w niektórych przypadkach do obniżenia nastroju (tzw. depresja lękowa) – powoduje obniżenie poziomu noradrenaliny w tkance mózgowej, natomiast lelki antydepresyjne – zarówno inhibitory monoaminooksydazy, jak i leki grupy imipraminy – powodują podwyższenie poziomu noradrenaliny.

Podobne wpisy