Badania nad „materialnym podłożem” pamięci

Trzeba też na zakończenie wspomnieć o zupełnie innej dziedzinie badań, mianowicie – nawet w prasie codziennej czyta się od czasu do czasu o badaniach nad „materialnym podłożem” pamięci. Stwierdzono już, że istotne znaczenie mają tu określone związki nukleinowe. Me pisaliśmy o tym w poprzednich rozdziałach, bo nie ma dotychczas leków tego rodzaju, jednak odpowiednie badania są już dość zaawansowane i nie jest wykluczone, że może nawet już wkrótce będziemy mogli korzystać z ich wyników praktycznych. Powstałyby wtedy – być może – szersze możliwości terapeutyczne. Zagadnienia „substratu pamięci” mogą bowiem prowadzić do sprawy szerszej – podłoża funkcji intelektualnych i ewentualnych możliwości substytucji, chemicznego „protezowania” organicznych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Psychofarmakologia ma niewątpliwie ogromne możliwości, a dalszy jej rozwój dowodzi tego coraz bardziej. Znaczenie leków w psychiatrii może więc jeszcze rosnąć, chociaż – jak powtarzaliśmy – nie jest to bynajmniej jedyna droga dalszego rozwoju terapii psychiatrycznej.

Podobne wpisy