Badania elektrofizjologiczne

Szczególnie interesujących danych o działaniu środków neuroleptycznych na ośrodkowy układ nerwowy dostarczają badania elektrofizjologiczne. Już od kilkudziesięciu lat wiadomo, że żywa komórka nerwowa wykazuje zmiany potencjału elektrycznego. Szereg doświadczeń na zwierzętach, polegających początkowo na eksperymentach ostrych (umieszczanie elektrod w samej tkance mózgowej) dowiodło, że te wahania potencjałów mają zwykle stały, określony charakter. Umieszczając na przykład dwie elektrody w ośrodkowym układzie nerwowym, łącząc je i stosując odpowiednie wzmocnienia, otrzymywano za pomocą odpowiedniej aparatury (zawierającej amperomierz lustrzany, a później – amperomierz z pisakiem cieplnym lub atramentowym), charakterystyczną krzywą składającą się z drobnych fal, powtarzających się wielokrotnie w ciągu sekundy. Następnie stwierdzono, że podobny zapis można uzyskać także umieszczając elektrody nie w samej tkance mózgowej, lecz na skórze czaszki. Od tego czasu zaczęto prowadzić badania elektrofizjologiczne u ludzi.

Podobne wpisy