Alkohol w większych dawkach

Alkohol w większych dawkach powoduje, jak już wspomniałem, głębokie i globalne zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Działanie mniejszych dawek zaznacza się najpierw w odcinkach wyższych, a więc na korze mózgowej, natomiast wpływ niewielkich dawek alkoholu na odcinki podkorowe zaznacza się słabiej. Znaczy to, że funkcje tych odcinków powinny by ulegać nieznacznemu tylko zahamowaniu. Jednak w praktyce spotykamy się z faktami podwyższenia aktywności tych niższych partii, ponieważ komplikują sytuację dwa zjawiska, istotne dla czynności ośrodkowego układu nerwowego. Pierwsze z nich opiera się o wzajemny, ścisły związek funkcjonalny kory i odcinków podkorowych, przypominających sprzężenie zwrotne: aktywność elementów -podkorowych pobudza korę, natomiast zahamowanie układów korowych może powodować stan pobudzenia pod- kory, pozbawionej normalnych hamujących wpływów kory. Drugie -Zjawisko, właściwe całemu ośrodkowemu układowi nerwowemu jest prostsze: stan zahamowania określonego odcinka powoduje stan pobudzenia w odcinkach sąsiednich. Zjawisko to znane jest pod na>zwą indukcji obocznej, dodatniej i jednoczesnej, Brak hamującego wpływu kory oraz indukcja dodatnia mogą łącznie powodować pobudzenie podkory, przejawiające się we wspomnianym poprzednio podwyższeniu nastroju (euforii), czasem jednak, zwłaszcza przy średnich dawkach alkoholu, spotykamy też inny i bardziej złożony obraz stanu afektywnego: przeważają wzruszenia gniewu, rozdrażnienia, niekiedy lęku, pojawia się też niepokój, czasem gwałtowne podniecenie i agresywność. Lekceważenie trudności, przecenianie możliwości własnych, a jednocześnie spadek precyzji działania i rzeczywistych możliwości intelektualnych, można schematycznie wiązać ze spadkiem aktywności korowej, połączonej ze wspomnianą euforią.

Ten uproszczony opis działania alkoholu na czynność ośrodkowego układu nerwowego pozwala stwierdzić, w jakim sensie alkohol wpływa na stan psychiczny człowieka, czyli jak się przedstawia jego działanie „psychotropowe”, a jednocześnie podkreśla elementy ułatwiające powstawanie nałogu.

Podobne wpisy