Badania środków neuroleptycznych

25 listopada 2016 admin 0

Do badania środków neuroleptycznych (określenia ich siły działania) używa się często pomiaru ruchliwości zwierzęcia doświadczalnego. Umieszcza się na przykład szczura w klatce, która ma zainstalowany […]

Psychofarmakologia

20 listopada 2016 admin 0

Psychofarmakologia niewątpliwie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Początkowo badania nad nowymi lekami były może bardziej gorączkowe – w ciągu pierwszych kilku lat po Wprowadzeniu chloropromazyny […]

Leki przeciw depresji

14 listopada 2016 admin 0

Depresje stanowią jedne z najczęściej spotykanych zespołów zaburzeń psychicznych. Występują (zwykle w stosunkowo lekkiej formie) jako reakcje na większe trudności życiowe, tzw. sytuacje bez wyjścia, […]

Działanie imipraminy

10 listopada 2016 admin 0

Działanie imipraminy można też dokładniej opisać, posługując się konkretnym przykładem. A więc: pewien pacjent, od dłuższego czasu skarży się na męczące myśli o przykrej treści […]

Trucizny

9 listopada 2016 admin 0

Od dawna wiadomo, że cały szereg leków, działających na ośrodkowy układ nerwowy, a także działające na ten układ trucizny, mogą wywoływać ciężkie zaburzenia psychiczne, psychozy […]