Metoda wstrząsów elektrycznych

24 sierpnia 2016 admin 0

Metoda wstrząsów elektrycznych rozwijała się aż do ostatnich lat, wprowadzono liczne jej modyfikacje. Na szczególną uwagę zasługiwała modyfikacja, polegająca na jednoczesnym podawaniu środków farmakologicznych, zapobiegających […]

Chloropromazyna

9 sierpnia 2016 admin 0

Chloropromazyna okazała się bardzo pomocna w leczeniu wielu przypadków schizofrenii poza wymienionymi już „przewagami” nad insuliną należy dodać jeszcze jedną,, również istotną: nowy lek okazał […]

Leki ataraktyczne

4 sierpnia 2016 admin 0

Leki ataraktyczne nie wykazują podobieństwa do tymoleptyików, znajdują one niewielkie zastosowanie w zwalczaniu lekkich stanów depresyjnych, w których mogą działać na niepokój i lęk, ale […]